Leptospirose
Leptospirose, of de ziekte van Weil, is een aandoening die wordt veroorzaakt door een infectie met bacteriën van de familie Leptospires. Van deze bacterie-familie zijn vele verschillende varianten, die allemaal de ziekte van Weil kunnen veroorzaken. De ziekte wordt overgebracht via urine en vooral ratten zijn hierbij gevaarlijk. Honden kunnen besmet raken door contact met besmette urine of door water dat vervuild is met besmette urine.
Ook mensen kunnen besmet raken door contact met de bacteriën.

De enige manier om vooraf bescherming te bieden tegen de ziekte van Weil, is door middel van vaccinatie. Tot voor kort werd er gevaccineerd tegen 2 varianten van de leptospirose-familie, van welke bekend is dat deze tot de ziekte leidt bij honden in Europa. Recent is echter gebleken dat er behalve deze 2 varianten, een aantal andere ook tot deze ziekte kunnen leiden. Daarom is er nu een nieuw vaccin op de markt met daarin de 4 belangrijkste varianten die de ziekte van Weil bij de hond kunnen veroorzaken.
Om uw hond dus nog beter te beschermen zullen wij hem/haar voortaan vaccineren met deze nieuwe enting. Echter, omdat de honden tegen 2 van de varianten nog nooit eerder geënt zijn, hebben zij ook nog geen bescherming hiertegen aangemaakt door middel van antistoffen. Voor de beste bescherming van uw hond is het belangrijk om twee keer te enten met een tussentijd van 3-4 weken.
Hierna kan worden volstaan met het jaarlijks herhalen van de enting tegen de ziekte van Weil, deze wordt dan meegenomen met de jaarlijkse enting. Zonder de herhalingsenting is uw hond niet voldoende beschermd tegen de gevolgen van een besmetting met de ziekte van Weil.